200stegtill: Känns som jag i och med denna jul kan lämna Mühlegg-affären bakom mig – men deppar fortfarande över att fina Elofsson på kuppen blev tjock.

200stegtill: Känns som jag i och med denna jul kan lämna Mühlegg-affären bakom mig – men deppar fortfarande över att fina Elofsson på kuppen blev tjock.