7direkt: Nya medicinska rön: Om man röker kirskål kan man drabbas av kirskol. (signerat @erikbeee)

7direkt: Nya medicinska rön: Om man röker kirskål kan man drabbas av kirskol. (signerat @erikbeee)