_jorgen_e: Räddningstjänsten i de översvämmade delarna av Småland har kallat in hemvärnet. De är ju erkänt duktiga på vatten. Eller?

_jorgen_e: Räddningstjänsten i de översvämmade delarna av Småland har kallat in hemvärnet. De är ju erkänt duktiga på vatten. Eller?