abbespappa: Först ett glas Champagne, sedan en Losec mups på det. Shit vad advertising det känns.

abbespappa: Först ett glas Champagne, sedan en Losec mups på det. Shit vad advertising det känns.