alskadedumburk: Minns ni stormen kring ordet “is” vara eller icke vara i Facebook-statusen? Ah. #Internetfenomennostalgi

alskadedumburk: Minns ni stormen kring ordet “is” vara eller icke vara i Facebook-statusen? Ah. #Internetfenomennostalgi