alvunger: Ett parti yatzy främjar gruppdynamiken mer positivt än något, det är min absolut fasta övertygelse.

alvunger: Ett parti yatzy främjar gruppdynamiken mer positivt än något, det är min absolut fasta övertygelse.