alvunger: Ska börja köa utanför Citygross vid öppningsdags varje månad runt den 20:e. Fråga efter mönster på stickade byxor, socialisera.

alvunger: Ska börja köa utanför Citygross vid öppningsdags varje månad runt den 20:e. Fråga efter mönster på stickade byxor, socialisera.