alvunger: Västerbron: Hade tänkt göra SkallePers-hoppet men hade tyvärr ingen fis innestående.

alvunger: Västerbron: Hade tänkt göra SkallePers-hoppet men hade tyvärr ingen fis innestående.