Anders_Lof: Spotify håller presskonferens: De svarar på tre frågor, sedan bryter de för reklam, och efter tio frågor måste man börja betala för svar.

Anders_Lof: Spotify håller presskonferens: De svarar på tre frågor, sedan bryter de för reklam, och efter tio frågor måste man börja betala för svar.