AndersDalenius: Varför har vitaminer ofta en slags “kristen”-look and feel? “Mitt val” låter ju som jag går med på att vänta med sex tills jag gifter mig.

AndersDalenius: Varför har vitaminer ofta en slags “kristen”-look and feel? “Mitt val” låter ju som jag går med på att vänta med sex tills jag gifter mig.