AndersOlofsson: Men jag har SNÖKEDJOR på traktorn! Eat that vintern.

AndersOlofsson: Men jag har SNÖKEDJOR på traktorn! Eat that vintern.