andgranath: När jag var liten var vi väldigt fattiga och hade inte råd med katt. Vi fick istället ha en hink som spann. Ping @Goteborrrg

andgranath: När jag var liten var vi väldigt fattiga och hade inte råd med katt. Vi fick istället ha en hink som spann. Ping @Goteborrrg