AndyBengt: En Johnny Ekström: Landslagssamling på 90-talet i Aten. Tommy Svennson frågar om Johnny ska med till Akropolis. "Nä, jag känner inte honom".

AndyBengt: En Johnny Ekström: Landslagssamling på 90-talet i Aten. Tommy Svennson frågar om Johnny ska med till Akropolis. “Nä, jag känner inte honom”.