AnjoGBG: Bra att skolk skrivs in i betygen, räknar hädanefter med full kammare i riksdagen varje dag …

AnjoGBG: Bra att skolk skrivs in i betygen, räknar hädanefter med full kammare i riksdagen varje dag …