baldwithballs: En entusiastmatisk person är någon som hängivet kippar efter andan.

baldwithballs: En entusiastmatisk person är någon som hängivet kippar efter andan.