blisk: När Apple släpper prenumerationstjänst för iPadtidskrifter blir branschen av med mkt huvudvärk. Följaktligen får den namnet iPren.

blisk: När Apple släpper prenumerationstjänst för iPadtidskrifter blir branschen av med mkt huvudvärk. Följaktligen får den namnet iPren.