blisk: Twitterklyschan när man beskriver något och sen lägger till en bestämd upprepning efteråt. Den twitterklyschan.

blisk: Twitterklyschan när man beskriver något och sen lägger till en bestämd upprepning efteråt. Den twitterklyschan.