bohuslaningen: Stora mängder sill blockerar för närvarande E6:an, strax norr om Skee. http://bohuslaningen.se/nyheter/tanum/stromstad/1.671352

bohuslaningen: Stora mängder sill blockerar för närvarande E6:an, strax norr om Skee. http://bohuslaningen.se/nyheter/tanum/stromstad/1.671352