brissmyr: Alla dessa folk utan Bio på Twitter. De kunde åtminstone klicka för standardalternativet “Konsult inom sociala medier”

brissmyr: Alla dessa folk utan Bio på Twitter. De kunde åtminstone klicka för standardalternativet “Konsult inom sociala medier”