brissmyr: Antal officiellt anställda på en svensk pizzeria i medeltal: 0.7

brissmyr: Antal officiellt anställda på en svensk pizzeria i medeltal: 0.7