cecilia_odman: “Killer application” är inte bästa termen för produkt som ska användas inom vården…

cecilia_odman: “Killer application” är inte bästa termen för produkt som ska användas inom vården…