crilleandersson: Annars var det roligaste på TV4personalmötet när Tarras-Wahlberg benämnde sin ex-arbetsgivare “Brunhuset”. #bajshumor

crilleandersson: Annars var det roligaste på TV4personalmötet när Tarras-Wahlberg benämnde sin ex-arbetsgivare “Brunhuset”. #bajshumor