CSylvan: Fin farbror i luren: "Ni är duktiga ni ungdomar som kan googla och ha er. Själv var jag med på den tiden när det var vevtelefon."

CSylvan: Fin farbror i luren: “Ni är duktiga ni ungdomar som kan googla och ha er. Själv var jag med på den tiden när det var vevtelefon.”