danielsvedberg: Domedagsprofet känns som ett framtidsyrke, oavsett vad de själva säger.

danielsvedberg: Domedagsprofet känns som ett framtidsyrke, oavsett vad de själva säger.