danielsvedberg: Jag är fan bättre än NASA på att skjuta upp saker.

danielsvedberg: Jag är fan bättre än NASA på att skjuta upp saker.