detljuvalivet: att gå över Stureplan med trasiga skosnören – om så bara till skoaffär för att köpa nya – var prövande. Fick mycket förakt från omgivningen.

detljuvalivet: att gå över Stureplan med trasiga skosnören – om så bara till skoaffär för att köpa nya – var prövande. Fick mycket förakt från omgivningen.