detljuvalivet: Google uppfinn nåt nytt, som gör det lätt, att hålla ut, nåt för dom som väntar, dom som orkar vänta.

detljuvalivet: Google uppfinn nåt nytt, som gör det lätt, att hålla ut, nåt för dom som väntar, dom som orkar vänta.