dirtyespresso: Fatta övertiden dom där gruvarbetarna i Chile fick. Antagligen tillräckligt för att köpa en get.

dirtyespresso: Fatta övertiden dom där gruvarbetarna i Chile fick. Antagligen tillräckligt för att köpa en get.