DNEuropa2009: EU-parlamentet röstade ja med siffrorna 510-40 till telekompaketet.

DNEuropa2009: EU-parlamentet röstade ja med siffrorna 510-40 till telekompaketet.