DNEuropa2009: Här finns Digital Economy Bill, hela det brittiska lagförslaget om åtgärder mot upphovsrättsbrott på nätet http://tinyurl.com/yc4dagk

DNEuropa2009: Här finns Digital Economy Bill, hela det brittiska lagförslaget om åtgärder mot upphovsrättsbrott på nätet http://tinyurl.com/yc4dagk