Dr_PO: Strax styrelsemöte via telefon. 2 understimulerade grabbar hemma som har stränga order att vara tysta och inte kräkas. #vardagsedge

Dr_PO: Strax styrelsemöte via telefon. 2 understimulerade grabbar hemma som har stränga order att vara tysta och inte kräkas. #vardagsedge