Dr_PO: Vafan. Nu sände de TV4 mitt i reklamen igen. Skärpning!

Dr_PO: Vafan. Nu sände de TV4 mitt i reklamen igen. Skärpning!