DVIJDVS: Dagens Kissie: "Korrepondsgymnasiet och är en av Sveriges mest eftertracktade distans-gymnasium!" Oh, tänk om dom har svensklektioner där!

DVIJDVS: Dagens Kissie: “Korrepondsgymnasiet och är en av Sveriges mest eftertracktade distans-gymnasium!” Oh, tänk om dom har svensklektioner där!