DVIJDVS: Gravid. Hörde just My name is Luca och grät en skvätt.

DVIJDVS: Gravid. Hörde just My name is Luca och grät en skvätt.