Erik_Helmerson: Eller så vägrade mammutarna ta emot papputarnas säd i 60 år. RT @Jonas_Gardell: Varför dog mammutarna ut? Det fanns ju inga papputar.

Erik_Helmerson: Eller så vägrade mammutarna ta emot papputarnas säd i 60 år. RT @Jonas_Gardell: Varför dog mammutarna ut? Det fanns ju inga papputar.