Erik_Helmerson: Man riktigt ser hur de resistenta bakterierna sprider sig och dansar folkdans i den fulla t-banevagnen. Och hur 3G-signalerna inte gör det.

Erik_Helmerson: Man riktigt ser hur de resistenta bakterierna sprider sig och dansar folkdans i den fulla t-banevagnen. Och hur 3G-signalerna inte gör det.