ettlitettricks: Om tampongetillverkaren hade varit ett finskt, börsnoterat företag hade det hetat OB OY.

ettlitettricks: Om tampongetillverkaren hade varit ett finskt, börsnoterat företag hade det hetat OB OY.