fanjunkaren: Det finns ett hål i mitt hjärta som bara kolesterol kan fylla.

fanjunkaren: Det finns ett hål i mitt hjärta som bara kolesterol kan fylla.