fastfoodlover: Hej Skåningar. Den lilla spaken under ratten är ingen hängare för ditt ålarens. Man använder den till att blinka med vid filbyte. Bra va?!

fastfoodlover: Hej Skåningar. Den lilla spaken under ratten är ingen hängare för ditt ålarens. Man använder den till att blinka med vid filbyte. Bra va?!