fiskrens: @selanna Förringa inte bandbredden hos en duva med ett 32GB Flash-kort.

fiskrens: @selanna Förringa inte bandbredden hos en duva med ett 32GB Flash-kort.