fiskrens: Tåget var en timme fel pga växelfel. Det borde vara tvång på att ha jämna pengar.

fiskrens: Tåget var en timme fel pga växelfel. Det borde vara tvång på att ha jämna pengar.