foraretaffel: när gynekologen med tre fingrar i en plirar förtjust mellan ens knän och säger: Jag känner igen dig från tv! Den känslan.

foraretaffel: när gynekologen med tre fingrar i en plirar förtjust mellan ens knän och säger: Jag känner igen dig från tv! Den känslan.