fred_forsell: Dagens första arga åsikt inställd pga tillfredsställelse med tillvaron.

fred_forsell: Dagens första arga åsikt inställd pga tillfredsställelse med tillvaron.