Fredricaskerup: Upprörande att @carlbildt twittrar om Turky and Syra mitt under LANDSKAMP I FOTBOLL. #twittboll

Fredricaskerup: Upprörande att @carlbildt twittrar om Turky and Syra mitt under LANDSKAMP I FOTBOLL. #twittboll