fridanilsson: @ulrikagood Skulle jag naturligtvis kunna ha menat. Hade i det närmaste just jetsetsvenskan i åtanke. Hon i Australien du vet. Jetset liksom

fridanilsson: @ulrikagood Skulle jag naturligtvis kunna ha menat. Hade i det närmaste just jetsetsvenskan i åtanke. Hon i Australien du vet. Jetset liksom