godtyckligeaxel: Att passera 10000-tweetsgränsen kändes inte alls. Lite som stelkrampssprutan.

godtyckligeaxel: Att passera 10000-tweetsgränsen kändes inte alls. Lite som stelkrampssprutan.