godtyckligeaxel: Intressant av vi ska bry oss mer om att en greve är uteliggare än vilken annan nobody som helst. Lika inför lagen, olika inför media.

godtyckligeaxel: Intressant av vi ska bry oss mer om att en greve är uteliggare än vilken annan nobody som helst. Lika inför lagen, olika inför media.