godtyckligeaxel: Vad skulle en billig Björn Ranelid heta? Björn Ranelidl.

godtyckligeaxel: Vad skulle en billig Björn Ranelid heta? Björn Ranelidl.