Grubblaren: Det är alltså anledningen till att du vill skiljas? För att jag byggde ett hobbyrum av marsipan? Ja ja.. *himlar med ögonen*

Grubblaren: Det är alltså anledningen till att du vill skiljas? För att jag byggde ett hobbyrum av marsipan? Ja ja.. *himlar med ögonen*