Grubblaren: Det senaste på Söder är att operera in en ironisk Victoria-haka.

Grubblaren: Det senaste på Söder är att operera in en ironisk Victoria-haka.